انواع مصاحبه در استخدام (قسمت اول)

هر کارفرما برای تصمیم گیری در مورد استخدام نیرو، سبک خاصی را برای به دست آوردن اطلاعات ترجیح می دهد.ما برخی از انواع مصاحبه در استخدام (قسمت اول) را که ممکن است با آنها برخورد کنید به شما معرفی می کنیم.

  1. ساختار یافته
  2. بدون ساختار
  3. استرس زا
  4. رفتاری
  5. حل مسئله یا موردی
  6. هیئت مدیره ای

البته بعضی از کارفرمایان ممکن است سبک های مختلف را ترکیب کنند اما تا زمانی که شما برای مصاحبه خود آماده باشید، قادر به انطباق خود با شرایط موجود خواهید بود.

 

  1. مصاحبه ساختار یافته

این نوع مصاحبه معمولا رسمی و سازمان یافته است. ممکن است شامل چند مصاحبه کننده باشد که به عنوان یک هیئت مصاحبه شناخته می شوند.

یکی از مصاحبه کننده ها معمولا با آنچه که به عنوان یک سوال “یخ شکن” شناخته می شود، شروع می کند.

این سوال را از این جهت از شما می پرسند که قبل از سوالات جدی تر، جو را برای شما آرام کنند.

مثلا ممکن است در مورد آب و هوا و یا ترافیکی که در مسیر دفتر بوده از شما سوال شود.

بعد از آن مصاحبه کننده ممکن است چند دقیقه درباره شرکت و موقعیت آن صحبت کند.

در طی این زمان، مصاحبه کننده مسئولیت های روزمره و فلسفه کلی شرکت را بیان می کند.

و پس از آن از شما سوالاتی در مورد سوابق تحصیلی، برنامه درسی و تجربیات کاریتان می پرسند.

 

خوب انواع مصاحبه در استخدام (قسمت اول) به پایان رسید.

 

بزودی در قسمت های بعدی شما را با انواع دیگر مصاحبه آشنا خواهیم کرد…

دیدگاهتان را بنویسید