پیشنهاد کارجو ها

اداری و دفتری
نمایش رزومه
کار کامپیوتری
نمایش رزومه
منشی - بازاریاب - فروشنده - تاپیست -کاردرمنزل
نمایش رزومه
آموزش، مربی گری، مدرس تکنسین آزمایشگاه
نمایش رزومه
کامپیوتر - نرم افزار - سخت افزار - اموزش - شبکه - دوربین مدار بسته
نمایش رزومه
پرستاری،کارهای سیستمی...
نمایش رزومه
حراست نگهبان تعمیرات ماشین های اداری
نمایش رزومه
تدریس دانشگاه مدرسه کارهای اداری
نمایش رزومه
حسابداری
نمایش رزومه
یکتا
تکنسین داروخانه کارشناس آزمایشگاه اداری
نمایش رزومه