مصطفی زینلی

مصطفی زینلی

راننده
تجربه کاری
 • مدیریتسازمان اتوبوس رانی مشهد
 • مدیریتشرکت حمل و نقل بین الملی
 • مدیریتتاکسیرانی مشهد
 • مدیریتفروشگاه های زنجیری در مشهد
تحصیلات
 • دیپلم

  فنی برق، رانندگی، مدیریت

مهارت ها
 • فنی برق
  %
 • رانندگی
  %
 • مدیریت
  %