مهدی غریب

مهدی غریب

نیروی جوان
تجربه کاری
  • انبارداریفروشگاه آهن آلات
  • فروشندگیفروشگاه آهن آلات
تحصیلات
  • دیپلم
مهارت ها
  • انبارداری
    %
  • فروشندگی
    %