پوریا برزعلی

پوریا برزعلی

تجربه کاری
 • کارشناس آموزششرکت صنایع کیمیا چوب گلستان
  ۴۸
 • کارشناس اداریشرکت زلال ایران
  ۶
 • کارشناس اداریمجتمع فرهنگی تجاری کاپری
  ۶
 • کارشناس اداریشرکت تخته فشرده ممتاز گلستان
  ۶
تحصیلات
 • MBAآموزشگاه عالی ماهان
 • مدیریت منابع انسانیدانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
مهارت ها
 • کار با افیس
  70%
 • زبان انگلیسی
  70%
 • نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش
  90%
 • ارزیابی عملکرد
  90%
 • نظام آراستگی سازمانی 5S
  90%
 • فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
  90%
 • استخدام و گزینش
  90%