شکوفه کلاته۱۷۳۳۵۸۱۷۵۱

شکوفه کلاته۱۷۳۳۵۸۱۷۵۱

تجربه کاری
 • متصدی باجه اینترنتی اداره پست
  9ماه
 • منشی جهان لبتاپ
  3ماه
 • کاراموز انجمن باری
  1 ماه
تحصیلات
 • تجربیازاد گنبد

  چند ماه اداره پست بودم جهان لب تاپ ،انجمن باری ،داخل منزل کار اینترنتی یا تایپ انجام میدهم

مهارت ها
 • ای سی دی ال icdl1,2
  %
 • کارافرینی
  %
 • امادگی شغلی
  %
 • کاربرد اینترنت در محیط کار
  %