علی کمالی

تجربه کاری
 • کمک حسابدارخانه حسابدار
  6 ماه
 • حسابدارکشتارگاه نومرغ
  7 ماه
 • حسابدارکارخانه پنیر آشوراده
  12 ماه
 • حسابدارکارخانه خوراک دام و طیور بنفش تپه
  5 ماه
 • حسابدارمجتمع پزشکی آراد
  5 ماه
 • حسابدارشرکت آبیان صنعت
  5 ماه
 • حسابدارلوازم خانگی خانه تک (بوش)
  17 ماه
 • حسابدارماشین های اداری کپی صنعت
  26 ماه
تحصیلات
 • حسابداریآزاد گنبد
مهارت ها
 • آشنایی و کار با اکثر نرم افزار های حسابداری ( هلو، رافع، سدنا، شایگان، آرتا، کوروش و ...
  0%