امین شادفر

تجربه کاری
 • کارشناس معاینه فنی موتورخانه، کارشناس تعمیرات و نگهداری از موتورخانه، مدرس هنرستان شهدا در رشته تاسیساتتدبیر انرژی
  24
 • تاسیسات و خط تولید و مسوول خریداریا سپنتا هیرکان
  6
تحصیلات
 • مکانیک ساخت و تولیددتنشگاه ازاد علی اباد کتول

  لیسانس مکانیک تاسیسات.

مهارت ها
 • تاسیسات و فنی
  80%