عارفه

تجربه کاری
  • مامامرکز بهداشت و درمان
    24
تحصیلات
  • ماماییدانشگاه ساری

    در حال گذراندن طرح خود در مرکز بهداشت هستم به عنوان ماما و مراقب سلامت.