آرمان پیشکار

آرمان پیشکار

تحصیلات
  • مهندسی مکانیکدانشگاه علوم و فنون مازندران
مهارت ها
  • icdl
    100%