رحیم آهنگر

تجربه کاری
 • کارشناس فروشبی ای تی پارس
  48 ماه
تحصیلات
 • کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزاردانشگاه آزاد - واحد گرگان
مهارت ها
 • آشنایی با icdl (به واسطه ی رشته ی تحصیلی از دبیرستان تا مقطع ارشد)
  90%
 • زبان انگلیسی ( تحت آموزش)
  70%
 • قدرت ارتباطی با افراد (48 ماه سابقه)
  100%
 • کار گروهی (48ماه سابقه)
  100%