بهزاد سنگوری

بهزاد سنگوری

تجربه کاری
  • میکروبیولوژیست آزمایشگاه
    ۱
تحصیلات
  • میکروبیولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان
  • تکنسین داروخانهجهاد دانشگاهی
  • فوریت های پزشکی و تزریقات جهاد دانشگاهی