ابراهیم جعفر لک زایی

ابراهیم جعفر لک زایی

تجربه کاری
 • بازاریاب شرکت عالیس
  دو ماه
 • مدیر اداری شرکت حقوقی دادگران عدل هیرکان
  یک سال
 • مغازه داری و نمایندگی لوازم ارایشی و بهداشتی و شناخت کامل استان گلستان مغازه داری و نمایندگی
  دوازده سال
تحصیلات
 • حقوق ثبتیعلمی و کاربردی قوه قضاییه
مهارت ها
 • رانندگی
  100%
 • بازار گلستان
  80%
 • در زمینه فروش
  70%