الهام عامری

تحصیلات
  • حسابداریدانشگاه ازاد گنبد