الناز شهریاری

الناز شهریاری

تجربه کاری
  • مترجم ومسول امور اداریآردبرکت
    ۴۸ماه
تحصیلات
  • مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تنکابن