فائزه قنبری

تحصیلات
  • عمران - عمرانموسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
  • عمران - محیط زیستدانشکده محیط زیست کرج
مهارت ها
  • آشنایی با نرم افزار های آفیس، کار با نرم افزار تخصصی طراحی تصفیه خانه، اشنا با زبان انگلیسی و ترجمه متون
    0%