حامد مازندرانی

حامد مازندرانی

نگهبان_راننده_حسابدار_تکنسین
تجربه کاری
 • حراست
  3 سال
تحصیلات
 • حسابداری بازرگانی
 • برق

  ترم آخر دوره کاردانی هستم.

مهارت ها
 • ICDL درجه 1
  80%
 • ICDL درجه 2
  80%