هانیه فیروزکوهی

هانیه فیروزکوهی

تجربه کاری
  • منشیبیمه ما
    دفتر بیمه/دفتر پیشخوان/حسابداری رستوران
تحصیلات
  • معماری/علوم انسانیازاد
مهارت ها
  • کامپیوتر
    70%