حسین خاندوزی

حسین خاندوزی

تجربه کاری
 • شغل آزاد تزیینات ساختمان
  60
تحصیلات
 • حسابداریدانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی علی آباد کتول
افتخارات و جوایز
 • مقام سوم استانی
  1393
مهارت ها
 • آشنایی کامل با سیستم کامپیوتر و دارای مدرکicdl
  100%
 • کشتی فرنگی
  70%