سیدمحمد خادمی

سیدمحمد خادمی

تجربه کاری
  • کارشناس پشتیبانی شبکهتحلیلگران صنعت هزاره
    5سال
تحصیلات
  • فناوری اطلاعاتمیرداماد