فرشته مهدوی

تجربه کاری
  • متصدی امور مالیاتیدفتر خدمات پیشخوان دولت
    24
  • مسئول بروزرسانی و ورود اطلاعات سایتشرکت اینترنتی ایران مارکت سنتر موسسه کلبه سبز
    72
تحصیلات
  • حسابداری بازرگانیموسسه دولتی آموزش عالی دختران مائده گرگان
مهارت ها
  • کامپیوتر،اینترنت و بازاریابی مجازی
    %