مریم مداحی

تجربه کاری
 • حسابدار و مدیر فروششرکت پخش مهر پخش
  ۱۲
 • مدیر اجرایی و کارشناس فروشبیمه آسیا
  ۱۲
 • مدیر داخلیتجهیزات ارتوپدی
  ۲
 • مدیر روابط عمومی و ایده پردازخیریه آبشار عاطفه ها
  ۱۵
 • دبیردبیرستان غیر انتفاعی حضرت مریم و حضرت فاطمه
  ۲۴
 • دبیر کنکورآموزشگاه های آزاد کنکوری
  ۶۰
تحصیلات
 • مدیریت اجراییدانشگاه آزاد گرگان

  گرایش استراتژیک

افتخارات و جوایز
 • کارآفرین نمونه شهرستان
  ۹۴

  در زمینه پرورش قارچ‌دکمه ای

 • نخبه ی فرهنگی
  ۸۷/۸۸

  خبرنگار. و مجری برتر

 • ساخت ماکت
  سال ۹۴

  برنده ی طرح دومین ماکت کشوری خیریه آبشار عاطفه ها

مهارت ها
 • زبان انگلیسی
  70%
 • مهارت های هفتگانه کامپیوتر
  80%
 • پداگوژی و فن بیان
  100%