مهدی حسینی

تجربه کاری
 • کارمند صدور بیمه نامهبیمه ملت
  3
 • صندوقدار و تحویلدارتعاونی اعتبار امید
  20
 • امور مالی و بانکیشرکت پخش آرمان
  8
 • مدرس و مشاور و همکارآموزشگاهها و مدارس
  .
تحصیلات
 • زبان انگلیسیپیام نور