مهرناز اسماعیلی

مهرناز اسماعیلی

تجربه کاری
 • حسابدارشرکت نوشدارو دریا
  36 ماه
 • حسابدار ارشدشرکت پارس ایده سبز
  24 ماه
 • حسابدارچاپخانه (بابلسر)
  15 ماه (پاره وقت)
 • حسابدارشرکت هوشمند سازی برق ساختمان
  24 ماه (پاره وقت)
تحصیلات
 • حسابداریدانشگده حکیم جرجانی گرگان
مهارت ها
 • کاربرد نرم افزارهای حسابداری (دوره ی 1 ساله)
  %
 • نرم افزار راهکاران
  100%
 • نرم افزار همکاران
  100%
 • نرم افزار تدبیر
  100%
 • نرم افزار شایگان
  100%
 • نرم افزار هلو
  100%