سیده مهرناز موسوی

سیده مهرناز موسوی

تجربه کاری
  • انفورماتیککانون قلم چی
    ۳
تحصیلات
  • تکنولوژی نرم افزارغیرانتفاعی هیرکانیا
مهارت ها
  • ICDL
    80%