میلاد اسمعیلی

میلاد اسمعیلی

تجربه کاری
 • تکنسینخدمات کامپیوتری
  یک سال
 • فروشندهقنادی
  ۶ماه
 • فروشندهسنگ فروشی
  ۱سال
 • ویزیتوری بیمهبیمه ملت
  ۶ماه
تحصیلات
 • مهندسی صنایعپیام نور گرگان
مهارت ها
 • مدیریت
  70%