نازمحمد نظرنژاد

نازمحمد نظرنژاد

تجربه کاری
  • کارشناس مرکز مظالعات دانشگاه شریف
    54
تحصیلات
  • شیمی
  • مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

    دانشجوی ارشد