mohammadsadeghardeshiri

mohammadsadeghardeshiri

تحصیلات
  • تاسیساتاموزشکده کشاورزی امین خاتم یزد