محدثه زوار

تجربه کاری
  • مدیر اداریشرکت تعاونی اینچه برون
    ۴ سال
تحصیلات
  • مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد واحد تنکابن

    کاردانی تربیت مربی پیش دبستان هم دارم.

مهارت ها
  • Icdl2. اینترنت. ورد. اکسل.
    %