ن.م

تجربه کاری
  • روانشناسکلینیک ترک اعتیاد
    ۶ ماه
تحصیلات
  • روانشناسیدانشگاه آزاد گرگان

    دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ساری