خدیجه نساج ترشیزی

خدیجه نساج ترشیزی

تجربه کاری
 • مسئول فروش خودرو و ...نمایندگی ایران خودرو -کردکوی
  حدود 8 سال
 • مسئول فروش خودرو نمایندگی ایران خودرو - گرگان
  3 سال و 4 ماه
تحصیلات
 • تکنولوژی فناوری اطلاعات itدانشگاه جامع علمی و کاربردی گرگان

  مدرک قبلی: کاردانی نرم افزار

مهارت ها
 • مشتری مداری
  99%
 • بازاریابی
  70%
 • دوره های فروش
  99%