غلامرضا زواری

غلامرضا زواری

تجربه کاری
 • حسابدارشرکت تعاونی روستایی
  سه سال
 • مدیر عاملمصالح فروشان کردکوی
  سه سال
تحصیلات
 • حسابداریآزاد علی آباد
 • حسابداری و مدیریت,آزاد علی آباد
مهارت ها
 • حسابداری
  100%