راحله بزی

تجربه کاری
  • کارمند اداریریزطیف الوان
    ۳ماه
تحصیلات
  • شیمیدانشگاه دامغان

    فارغ التحصیل بهمن ۹۶

مهارت ها
  • نرم افزارهای اکسل ورد پاورپینت_ کار با وسایل ازمایشگاهی اشنا به تیتراسیون
    80%