سعیدرضائی

تجربه کاری
 • حسابدار /ناظر مرکز شرکت توسعه دارویی رسا
  41 ماه
 • حسابدار شرکت تلاونگ خزر
  14ماه
تحصیلات
 • حسابداری دانشگاه واحد بندرگز
مهارت ها
 • نرم افزار حسابداری جامع نگار
  100%
 • نرم افزارهای حسابداری تراز سامانه
  100%
 • نرم افزارهای حسابداری شایگان
  100%
 • (word/excel)
  100%