سبا صالحی راد

سبا صالحی راد

تجربه کاری
  • مدرس زبان انگلیسیموسسه زبان
    ۱۸ ماه
تحصیلات
  • مدیریت صنعتیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد

    مدرک زبان انگلیسی و مدرک آموزش زبان انگلیسی دارم