شاهکویی نژاد

شاهکویی نژاد

کارشناس عمران گرایش عمران
تجربه کاری
 • همکاریشرکت آبادگران طبرستان
 • همکاریشرکت شالوده خاک (کارورزی)
 • کارشناس کنترل پروژهپروژه مطالعات ژئوتکنیک
 • کارشناس کنترل پروژهآزمایشگاه مقیم بندهای خاکی حوزه قرناق و قازانقایه
 • کارشناس کنترل پروژهآزمایشگاه مکانیک خاک و بتن طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی
 • کارشناس کنترل پروژهبانک سپه شعبه گنبد کاووس
 • همکاری در برگزاریانتخابات مجلس شورای اسالمی شهرستان گرگان و آق قا
 • همکاری در برگزاریدوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری
تحصیلات
 • کارشناس عمران گرایش عمراندانشگاه جامع گلستان

  معدل: ۱۵.۳۰

افتخارات و جوایز
 • تقدیر از مدیرعامل شرکت آبادگران طبرستان بابت همکاری در 4 پروژه
 • کسب مقام اول در ایده شو تجارت الکترونیک استان گلستان
 • شرکت در کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء ، کاربردها، چالش ها و فرصت ها
 • تقدیرنامه از مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در خصوص همکاری در برگزاری کارگاه اینترنت اشیاء
 • همکاری با نماینده صنایع رباتیک آراد در راستای گسترش فرهنگ دولت الکترونیک و افزایش علوم رباتیک
مهارت ها
 • دوره HSE (سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست)
  %
 • دوره طراحی با نرم افزار دوره اتوکد دو بعدی
  %
 • دوره استفاده از نرم افزار 3D CIVIL
  %
 • دوره طراحی با نرم افزار ETABS
  %
 • -دارای مدرک حسابداری پیشرفته
  %