زلیخا توماج

تجربه کاری
  • مدیر داخلیموسسه آموزشی خصوصی
    132
تحصیلات
  • مهندسی معماریموسسه آموزش عالی شمس

    دو مدرک کارشناسی یکی زبان و ادبیات فارسی و مهندسی معماری دارم.