شیماسادات حسینی

شیماسادات حسینی

تجربه کاری
  • کارشناس امور اداریانجمن حمای از بیماران خاص و سرطانی استان گلستان
    48 ماه
تحصیلات
  • کامپیوتردانشگاه غیرانتفاعی میرداماد