سوگند محمدزاده

سوگند محمدزاده

تجربه کاری
 • مسئول فضای مجازی_مسئول بازرگانی_عکاس_فیلمبردارآتلیه پارس
  24 ماه
 • اپراتورپارتیا وب
  8 ماه
 • مدیر داخلی و منشیفن روز گلستان
  از بهمن سال ۹۶ تا کنون
 • اپراتوردفتر خدمات و ارتباطی گلبینی
  ۶ ماه
تحصیلات
 • مهندسی مدیریت اجراییدانشگاه پیام نور