نورا سودمند ساروی

نورا سودمند ساروی

تحصیلات
  • فیزیکعلم و صنعت ایران
  • فیزیکگلستان
مهارت ها
  • ICDL
    90%
  • وبلاگ نویسی
    100%