علیرضا ترابیان

علیرضا ترابیان

تجربه کاری
 • سرپرست و مدیر فروش شرکت فراپخش گلستان
  ۹۴ ماه
 • مسئول گسترش فروش استان و منطقهشرکت پخش سایه سمن
  ۲۴ ماه
 • مدیر شعبهطلوع پخش آفتاب
  ۶ ماه
 • مدیر بازرگانی و فروشصبح امید گلستان
  ۲۶ ماه
 • مدیر شعبه شکوفا منش
  ۶ ماه
تحصیلات
 • مدیریت اجرایی گرایش کسب و کار MBAسازمان مدیریت صنعتی ایران واحد گرگان
 • مهندسی کشاورزی زراعت ‌اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
افتخارات و جوایز
 • به عنوان برگزیده شرکت مواد غذایی نستله
  سال ۱۳۸۸
 • کارگزار سازمان حج و زیارت 2 دوره یک ماهه در عربستان سعودی انباردار مجموعه
  سال ۹۳
مهارت ها
 • دوره های تخصصی فروشندگی و فروشندگی حرفه ای
  100%
 • دوره های مهندسی فروش و چیدمان
  100%
 • دوره های مدیریت ارتباط با مشتری
  100%