زهره تازیکه

تحصیلات
  • مهندسي صنايع/برنامه ريزي و تحليل سيستمآزاد علي آباد كتول
  • مهندسي صنايع/مديريت سيستم و بهره وريآزاد واحد نور
مهارت ها
  • دوره cnc مدرك فني و حرفه اي
    %
  • excel
    %