آژانس خلاق آی برند

آژانس خلاق آی برند

محفلی برای رشد و تعالی مدیران از طریق ارتقاء سطح دانش فردی و شبکه سازی و ایجاد ارتباطات قدرتمند در میان افراد توانمند در حوزه های مختلف اقتصادی
  • تلفن: 09031089700
  • آدرس : عدالت 36، روبروی ساختمان نظام مهندسی، مدرسه کسب و کار دوست خوب
  • ایمیلibrand222222@gmail.com
  • http://dustekhub.ir/

اطلاعات شرکت

مدرسه کسب و کار دوست خوب در یک نگاه، محفلی برای رشد و تعالی مدیران از طریق ارتقاء سطح دانش فردی و شبکه سازی و ایجاد ارتباطات قدرتمند در میان افراد توانمند در حوزه های مختلف اقتصادی استان است. ارتباطات شکل گرفته در دوست خوب فضای امنی برای توسعه اقتصادی و تجاری بین اعضا کلوپ دوست خوب ایجاد می کند که کمک شایان توجهی به شتابگیری در موفقیت های تجاری و مالی آنها می کند. مدرسه کسب و کار دوست خوب صرفا بستر آموزشی مدرک گرا نیست، بلکه محلی است که در آن دانش تئوری با انجام پروژه های عملی آمیخته شده و خروجی های عملیاتی به روزی از دل آنها به وجود می آیند.

باز کردن موقعیت ها