مرکز معاینه فنی پدال

مرکز معاینه فنی پدال

بررسی و معاینه فنی خودرو
  • تلفن: 01732680434-5
  • آدرس : خیابان شهید رجایی، بعد از کلانتری 13، روبروی استخر معلم
  • ایمیلpedal22222@gmail.com