فروشنده

فروشگاه بلور و پلاسکو در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود با فروشنده با روابط عمومی بالا استخدام می نماید.

محل کار: خیابان آزادی