استخدام فروشنده (فروشگاه مواد غذایی)

فروشگاه تفکر در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود فروشنده با شرایط زیر استخدام می نماید.

  • حقوق ۷۰۰ هزار تومان
  • ساعت کار از ۷ الی ۱۵
  • مراجعه حضوری از ۹ الی ۱۴

محل کار: ملاقاتی ۳