استخدام فروشنده (فروشگاه پوشاک)

پوشاک جامینه در شهر گنبد در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود فروشنده خانم و آقا با روابط عمومی بالا استخدام می نماید.

محل کار: گنبد – طالقانی شرقی