استخدام فروشنده (لوازم خانگی – خانم)

یک فروشگاه لوازم خانگی در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود فروشنده خانم با شرایط زیر استخدام می نماید.

  • روابط عمومی بالا
  • حقوق برای ماه اول ۴۰۰ هزار تومان (افزایش حقوق از ماه دوم)

محل کار: بلوار کاشانی