استخدام تکنسین (داروخانه)

یک داروخانه در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از یک نفرنسخه پیچ ماهر و مسلط دعوت به همکاری می نماید.

 

  • بیمه
  • دو شیفت
  • داروخانه روستایی
  • هزینه ایاب و ذهاب
  • دستمزد مطابق عرف
  • ترجیحا با وسیله شخصی

محل کار : حدفاصل فاضل آباد و آق قلا