استخدام پیک موتوری (پیک موتوری آفتاب)

پیک موتوری آفتاب در راستای تکمیل منابع خود نیازمند به پیک موتوری با شرایط زیر می باشد:

 

  • مالکیت موتور

 

درآمد روزانه پنجاه تا شصت هزار تومان در ماه

 

 

این آگهی منقضی شده است.